Kronika Projektu

 

Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 1. czerwca do 15. listopada 2022 roku. Wykonanie repliki modelu Endersch’a wymaga unikatowych kompetencji rzemieślniczych dlatego Muzeum musi posiłkować się wsparciem z zewnątrz. Poniżej przedstawiamy oś czasu, która wskazuje na najważniejsze momenty z przebiegu projektu:

 

1.  Start projektu – opracowanie planu rekonstrukcji repliki modelu Endersch’

 

2. Opracowanie metodą inżynierii wstecznej dokumentacji technicznej na podstawie kwerendy źródeł historycznych i ekspertyz materiałowych

 

3. Przeprowadzenie kwerendy źródeł historycznych w celu skompletowania dokumentacji, umożliwiającej opracowanie scenariusza i programu edukacyjnego na użytek rekonstrukcji lekcji astronomii oraz tematycznej wystawy towarzyszącej

 

 

4. Wykonanie repliki modelu Układu Słonecznego wg opisu zawartego w publikacji pt.:

” Wyjaśnienie budowy i zastosowania uproszczonego modelu systemu kopernikańskiego, wykonanego z miedzi przez Johanna F. Enderscha wg własnego pomysłu w roku 1744 w Elblągu (…);  Druk: Samuel Gottlieb Preusz. Elbląg.1745. (tłum. z niem.)

[ “Erläuterung von Verfassung und Gebrauch, des in Kupfervorgestellten, künstlichen Modelles, eines “Systematis Copernicani”, So Anno 1744 in Elbing von Herrn Johann Fridrich Endersch erfunden worden (…)”. Gedruckt bey Samuel Gottlieb Preusz. Elbing.1745.]

 

5. Zaprojektowanie i zorganizowanie planszowej wystawy tematycznej o historii powstania i stosowania modelu Enderscha w dydaktyce Gimnazjum Elbląskiego, ubogaconej prezentacją eksponatów wśród których znajduje się rzadko prezentowana publikacja książkowa  autorstwa Mikołaja Kopernika z roku 1541 pt. “O bokach i kątach trójkątów, płaszczyzny prawej i sferycznej – najbardziej uczona i użyteczna książka, napisana przez najwybitniejszego i najbardziej uczonego człowieka doktora Mikołaja Kopernika z Torunia, dla jak najlepszego zrozumienia przedstawienia Ptolemeusza, a nawet dla wielu innych.”

[łąc. De Lateribus et Angulis Triangulorum, rum planorum rectilineorum, tum Sphericorum, libellus eruditifsimus et utilifsimus cum ad plerafque Ptolemaei demonstrationes intelligendas, rum uero ad alla multa, scriptus a clarifsimo et docrifsimo uiro D. Nicolao Copernico Torunensi; ]

 

6. Zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację zadania 

 

Projekt:

 

Odtworzenie nauczania astronomii przy pomocy repliki modelu Enderscha

wprowadzonego w XVIII w. w Gimnazjum Elbląskim

zgodnie z wyobrażeniem Mikołaja Kopernika.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
Narodowe Centrum Kultury